Kierowca

Miejsce pracy: Poznań

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Wynagrodzenie miesięczne: 1500 - 200 brutto

Zadania i cele:

Wymagania:

Warunki zatrudnienia:

Oświadczenie kandydata

Oświadczam, że wybierając opcję "Aplikuj" przyjmuję do wiadomości, iż firma Dobra Agencja Sp z o.o. w Zawierciu, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5/1 (nr wpisu do KRAZ: 15037), jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzała moje dane osobowe zawarte w CV oraz aplikacji w celu umożliwienia mi wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym powiązanym z niniejszą ofertą na rzecz pracodawcy, którego dotyczy ogłoszenie. Wyrażam zgodę na to, aby Pracodawca kontaktował się ze mną w sprawie złożenia oferty pracy przez kolejnych 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Zobacz z kim współpracujemy

Nasi klienci