Polityka prywatności Dobrej Agencji:

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Dobra Agencja Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-013) przy ul. Lindleya Williama Heerleina 16 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000643811, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6312665729 i REGON 365708510.

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych. Podstawą jest tu uzasadniony interes obydwu stron - doprowadzenie do zatrudnienia na wskazanym stanowisku. Przekazane dane w szczególności wykorzystujemy do oceny kompetencji i umiejętności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku. Będziemy je trzymać w naszej bazie przez maksymalnie 36 miesięcy od momentu wyrażenia zgody, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom prócz pracodawców, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne. Jesteśmy też zobligowani, by je przekazać sądom lub organom ścigania, gdy te oficjalnie po nie wystąpią.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W każdym momencie jesteś uprawniony do dostępu do swoich danych oraz ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia do innego podmiotu. Możesz też w każdej chwili wycofać zgodę na ich przetwarzanie przez nas. W celu wykonania dowolnej z tych czynności lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: dane.osobowe@dobraagencja.com.

 

Zobacz z kim współpracujemy

Nasi klienci