Dobrze Cię widzieć

Pomagamy sensownym firmom i organizacjom pozarządowym więcej zarabiać i lepiej komunikować się z otoczeniem.

Nasze główne obszary doradztwa to:

  1. fundraising i marketing
  2. relacje z interesariuszami
  3. etyka biznesowa
  4. komunikacja wewnętrzna
  5. rekrutacja specjalistów i kadry menedżerskiej

 

We współpracy kierujemy się jasnymi zasadami. Pracujemy z ambitnymi firmami, które dbają o swoich pracowników i otoczenie. Podejmujemy się tych projektów, które możemy zakończyć w terminie. Przestrzegamy prawa. Komunikujemy się szczerze i otwarcie. Szanujemy Twój czas.

Zobacz z kim współpracujemy

Nasi klienci